NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

Otváracia doba denne od 10.00 do 22.00 hod

CENNÍK

Jednorázový vstup:
Dospelá osoba ................................................................... 4,- EUR (120,50 Sk)
Permanentka: 5/10 vstupov ................................................ 17,- / 30,- EUR (512,14/903,78 Sk)
Dieťa do 6 rokov ................................................................ zadarmo (len s platiacim rodičom)
Dospelá osoba a dieťa 6-15 rokov ........................................ 5,- EUR (150,63 Sk)
Dôchodcovia ZŤP ............................................................... 2,50 EUR (75,32 Sk)
Permanentka 5/10 vstupov ................................................. 10,- / 20,- EUR (301,26/602,52 Sk)
Celá jaskyňa ( max. 7 osôb) .............................................. 20,- EUR (602,52 Sk)
Nočná návšteva, vstup o 22.00 a 23.00 hod, len celá jaskyňa: 30,- EUR (903,78 Sk)

Vstup do SOĽNEJ JASKYNE je vždy celú hodinu a trvá 45 minút. Prvý vstup je možný o 10.00
hodine a posledný o 21.00 hodine. Nočné návštevy sa dojednávajú individuálne a včas. Je nutné,
aby návštevník bol pripravený v termíne na vstup a výstup, nakoľko v čase medzi návštevami
sa vykonáva vetranie a bakteriálne čistenie germicídnou žiarivkou. Vstupy a výstupy sú signa-
lizované zasvietením červeného svetla v SOĽNEJ JASKYNI a pred vstupnými dverami.

Návštevník si môže uložit svoje osobné veci a zvrchníky do uzamykateľných skriniek
vo vestibule, potom je povinný si navliecť na obuv jednorázový návlek a po zhasnutí červeného
osvetlenia môže vstúpiť do priestorov Soľnej jaskyne, kde sa usadí do pripravených kresiel.

Prosíme Vás o láskavé dodržiavanie nasledovných pokynov:
1.Pobyt v Soľnej jaskyni trvá 45 minút (začína vždy celú hodinu).
2.Je nutné sa pred vstupom dostaviť včas (aspoň 10 min. pred vstupom).
3.V jaskyni je zakázané fajčiť, konzumovať nápoje a jesť.
4.Pred vstupom nie je vhodné použiť kozmetické prípravky (krémy, parfémy a pod.)
5.Doporučujeme ľahké, vzdušné oblečenie.
6.V Soľnej jaskyni sa nedotýkajte zariadenia a jeho vybavenia, nevynášajte soľ!!
7.Nepoužívajte fotoaparáty a kamery (prostredie nevyhovuje elektronike).
8.Vstup detí do 15 rokov je povolený len so zodpovednou osobou!!
9.Počas pobytu sa správajte ticho a nerušte ostatných návštevníkov.
10.Soľná baňa je miestom oddychu, kľudu a relaxácie, oddajte sa pôsobeniu relaxačnej hudby
a morskej mikroklímy.
11.Pri náhlej nevoľnosti opustite priestory Soľnej jaskyne.
12.Po uplynutí 45 minút sa zasvieti červené osvetlenie, pobyt je ukončený.


Návšteva SOĽNEJ JASKYNE sa doporučuje nielen osobám so zdravotnými problémami, ale tiež
zdravím jedincom, hlavne športovcom, ktorí intenzívnym tréningom potrebujú dočerpať minerály.
Takýmto spôsobom sme si schopní udržať veľké množstvo ako fyzickej, tak psychickej
kondície. Keď už hovoríme o psychike, dnešný svet, prostredie a zhon na nás pôsobia veľmi
vyčerpávajúco. Preto pobyt v takomto prostredí v nás vyvoláva nenahraditeľný odpočinok
a načerpanie nových síl do ďalších dní. Mikroklíma v jaskyni sa dá porovnať k podnebiu,
ktoré sa šíri nad morom počas silnej búrky a tesne po nej. To pôsobí na človeka a dodáva
mu novú energiu a neobyčajný pocit – morský vánok ďaleko od morského pobrežia. Návštevy
v soľnej jaskyni absolvujeme v pohodlných kreslách pri príjemnej relaxačnej hudbe (šum mora,
vetra, spev vtákov a pod.) Soľné jaskyne majú veľmi dobrý vplyv na naše deti, ktoré hrajúc sa
so soľou, stavajúc kopčeky, majú bezprostredný dotyk s týmto minerálom. Soľ, ktorá
sa nachádza v soľnej jaskyni je bohaté žriedlo prvkov, ktoré sú nevyhnutné k zdravému
fungovaniu organizmu človeka. Bioprvky nachádzajúce sa v štruktúre soli tvoria komplexy, ktoré
organizmus človeka ľahko prijíma a štruktúra mikroelementov soli je podobná s obsahom tekutín
v ľudskom tele. Morská soľ obsahuje hlavne jód, meď, magnézium, železo, vápnik, draslík
a iné minerály.

Soľná jaskyna je vhodná pre návštevníkov s ochoreniami dýchacích ciest a ich zápalov, zápalmi
dutín, s chorobami zažívacej sústavy, krvného obehu, s dermatologickými ochoreniami,
reumatologickými chorobami a s dysfunkciou nervovej sústavy.

Pobyt v soľnej jaskyni pomáha pri liečení astmy a iných chorôb pľúc, infekcie dýchacích ciest,
alergií rôzneho druhu, zápalu hrdla, hrtanu, nosa, chronickej nádche, zvýšení krvného tlaku,
porúch cirkulácie krvi, choroby srdca a ciev, poinfarktové stavy, nedostatočný krvný obeh, vysoký
krvný tlak, žalúdočné vredy, katar žalúdka, zápal hrubého čreva, liečenie neurózy a stavov
presilenia, prepracovanosti, pokles odolnosti voči stresu a nadváha, (zrýchlenie metabolizmu
buniek napomáha odbúravať tukové zásoby). Potvrdené sú priaznivé účinky pri posilňovaní
imunity – má bakteriostatický až bakteriocídny účinok.


Pri zvýšení funkcii štítnej žľazy, onkologickom ochorení a ochorení obličiek,
doporučujeme pred prvým vstupom do jaskyne konzultáciu s ošetrujúcim lekárom.

Pri akútnych horúčkovitých a infekčných ochoreniach Vás žiadame o ohľaduplnosť
a prosíme Vás, aby ste nás nenavštívili!!


Pri stavbe soľnej jaskyne boli použité materiály s certifikátmi vhodnosti výrobku na tento účel,
stavba vyhovuje požadovaným normám a predpisom. Kamenná soľ pochádza zo soľných baní
v Poľsku a morská soľ je zo Slovinska. Priestor je zabezpečený podlahovým vykurovaním,
vetracím rekuperačným zariadením s peľovým a prachovým filtrom. Mimo návštev za účelom
dezinfekcie je v priestore jaskyne zabezpečené pôsobenie germicídnej žiarivky (platí zákaz
vstupu – svieti červená lampa).